நீங்கள் தேடியது "Gatbadi"

17 வது சர்வதேச அளவிலான கருத்தரங்கம் - இந்தியாவிற்கான ஈக்குவெடார்  தூதர் பங்கேற்பு
12 Nov 2018 11:45 AM GMT

17 வது சர்வதேச அளவிலான கருத்தரங்கம் - இந்தியாவிற்கான ஈக்குவெடார் தூதர் பங்கேற்பு

மருத்துவம், கல்வி,பொருளாதாரம் உள்பட ஐந்து துறைகளில் இந்தியா வியக்கும் வகையில் முன்னேற்றமடைந்து வருவதாக இந்தியாவிற்கான ஈக்குவெடார் தூதர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.