நீங்கள் தேடியது "Foreigners Permission Police Officers"

சென்னை செல்ல அனுமதி பெற்ற வெளிநாட்டினர் - அனுமதி சீட்டை வழங்கினார் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்
30 March 2020 3:31 AM GMT

சென்னை செல்ல அனுமதி பெற்ற வெளிநாட்டினர் - அனுமதி சீட்டை வழங்கினார் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்

ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்வீடன் நாட்டினை சேர்ந்த 24 நபர்கள் தங்களது நாட்டிற்கு செல்ல ஏதுவாக திருவண்ணாமலையில் இருந்து சென்னை செல்லும் அனுமதி சீட்டினை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சிபி சக்கரவர்த்தி வழங்கினார்.