நீங்கள் தேடியது "Examination Board"

12ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி வேதியியல் தேர்வு - 3 மதிப்பெண் போனஸ் என தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு
28 May 2020 8:22 AM GMT

12ஆம் வகுப்பு தமிழ் வழி வேதியியல் தேர்வு - 3 மதிப்பெண் போனஸ் என தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வேதியியல் தேர்வை தமிழ்வழியில் எழுதிய மாணவர்களுக்கு மூன்று மதிப்பெண் போனஸ் வழங்க தேர்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகம் திறப்பு - மாணவர்கள் நலனுக்காக கல்வித்துறை நடவடிக்கை
29 Nov 2018 7:30 PM GMT

32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகம் திறப்பு - மாணவர்கள் நலனுக்காக கல்வித்துறை நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் மாணவர்களின் நலனுக்காக 32 மாவட்டங்களிலும் தேர்வு துறை அலுவலகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.