நீங்கள் தேடியது "Electricity Price"

மின்கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி
28 May 2019 6:14 AM GMT

"மின்கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" - புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி

மின்கட்டணத்தை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்தார்.