நீங்கள் தேடியது "Delhi Market Crowd"

சந்தையில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் - கைவண்டியுடன் வந்த சில்லறை வியாபாரிகள்
11 May 2020 6:19 AM GMT

சந்தையில் அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் - கைவண்டியுடன் வந்த சில்லறை வியாபாரிகள்

டெல்லி-உத்தரப்பிரதேச மாநில எல்லையான காசிப்பூர் காய்கறி, பழச் சந்தையில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.