நீங்கள் தேடியது "Cut glass"

கட்கிளாஷ் ஒர்க் அரசாணி பானை சிங்கப்பூர் பயணம்...
14 Nov 2018 7:18 AM GMT

கட்கிளாஷ் ஒர்க் அரசாணி பானை சிங்கப்பூர் பயணம்...

தஞ்சாவூரில் பாரம்பரிய கைவினைப் பொருளான 'கட்கிளாஷ் ஒர்க்' அரசாணி பானை முதன்முறையாக சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.