நீங்கள் தேடியது "Crops in rain"

கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு : பயிர்கள் நாசம்
15 Aug 2018 3:27 AM GMT

கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு : பயிர்கள் நாசம்

பழைய கொள்ளிடம் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக விவசாய பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது.