நீங்கள் தேடியது "Coonoor Surigical Strike Exhibition Students"

சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக் 2ஆம் ஆண்டு நிறைவு : மாணவர்களுக்கு போர்க்கருவிகள் கண்காட்சி
29 Sep 2018 9:45 PM GMT

சர்ஜிகல் ஸ்டிரைக் 2ஆம் ஆண்டு நிறைவு : மாணவர்களுக்கு போர்க்கருவிகள் கண்காட்சி

எம்.ஆர்.சி ராணுவ முகாம் சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, போரில் பயன்படுத்திய கருவிகளின் கண்காட்சி நடைபெற்றது