நீங்கள் தேடியது "communist party"

கம்யூ. உறுப்பினர்களுக்கு அமெரிக்காவில் குடியேற தடை - புதிய கொள்கை அறிவிப்பை வெளியிட்ட அமெரிக்கா
4 Oct 2020 8:09 AM GMT

"கம்யூ. உறுப்பினர்களுக்கு அமெரிக்காவில் குடியேற தடை" - புதிய கொள்கை அறிவிப்பை வெளியிட்ட அமெரிக்கா

பிற நாடுகளை சார்ந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்கள் அமெரிக்காவில் குடியேறுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய கம்யூ. பொதுச்செயலாளராக டி.ராஜா  தேர்வு
21 July 2019 9:48 AM GMT

இந்திய கம்யூ. பொதுச்செயலாளராக டி.ராஜா தேர்வு

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் புதிய பொதுச்செயலாளராக D.ராஜா,தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.