நீங்கள் தேடியது "China Elephants Travel"

எங்கே செல்லும் இந்த பாதை... யானைகளின் வாழ்விடம் தேடி 500 கி.மீட்டர் தாண்டி அமைதியான பயணம் - மனதை கவரும் தூங்கும் புகைப்படங்கள்
13 Jun 2021 4:43 AM GMT

எங்கே செல்லும் இந்த பாதை... யானைகளின் வாழ்விடம் தேடி 500 கி.மீட்டர் தாண்டி அமைதியான பயணம் - மனதை கவரும் தூங்கும் புகைப்படங்கள்

சீனாவில் வாழ்விடம் தேடி, அமைதி பயணத்தை மேற்கொள்ளும் யானைகள், சர்வதேச ஸ்டாராக மாறியுள்ளன.