எங்கே செல்லும் இந்த பாதை... யானைகளின் வாழ்விடம் தேடி 500 கி.மீட்டர் தாண்டி அமைதியான பயணம் - மனதை கவரும் தூங்கும் புகைப்படங்கள்

சீனாவில் வாழ்விடம் தேடி, அமைதி பயணத்தை மேற்கொள்ளும் யானைகள், சர்வதேச ஸ்டாராக மாறியுள்ளன.
எங்கே செல்லும் இந்த பாதை... யானைகளின் வாழ்விடம் தேடி 500 கி.மீட்டர் தாண்டி அமைதியான பயணம் - மனதை கவரும் தூங்கும் புகைப்படங்கள்
x
சீனாவில் வாழ்விடம் தேடி, அமைதி பயணத்தை மேற்கொள்ளும் யானைகள், சர்வதேச ஸ்டாராக மாறியுள்ளன...  யானைகளின் பயணம் பற்றிய ஒரு சுவாரஸ்ய தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம்... 


Next Story

மேலும் செய்திகள்