நீங்கள் தேடியது "Century Day"

பிரெஞ்சு போர் நிறுத்த நூற்றாண்டு தினம் : போர்வீரர் நினைவிடத்தில் விளக்கேற்றி அஞ்சலி
11 Nov 2018 3:01 AM GMT

பிரெஞ்சு போர் நிறுத்த நூற்றாண்டு தினம் : போர்வீரர் நினைவிடத்தில் விளக்கேற்றி அஞ்சலி

பிரெஞ்சு போர் நிறுத்த நூற்றாண்டு தினத்தை ஒட்டி, புதுச்சேரி கடற்சாலையில் உள்ள பிரெஞ்சு வீரர் நினைவிடத்தில் இந்திய - பிரெஞ்சு மக்கள் சார்பில் மறைந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.