நீங்கள் தேடியது "Birla Planetarium"

நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் - வானில் தோன்றிய அற்புத நிகழ்வு
26 Dec 2019 7:29 AM GMT

நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணம் - வானில் தோன்றிய அற்புத நிகழ்வு

வானில் தோன்றிய அபூர்வ நிகழ்வான நெருப்பு வளைய சூரிய கிரணகத்தை பிரத்யேக கருவி மூலம் பார்த்த பொதுமக்களின் முகத்தில், வியப்பு கலந்த ஆச்சரியம் ஏற்பட்டது.

இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய சந்திரகிரகணம் நள்ளிரவு நிகழ்ந்தது...
28 July 2018 2:52 AM GMT

இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய சந்திரகிரகணம் நள்ளிரவு நிகழ்ந்தது...

நள்ளிரவு 11.54 மணிக்கு தொடங்கிய சந்திரகிரகணம், அதிகாலை 1 மணிக்கு முழு சந்திரகிரகணமாக மாறி, 2.43 மணி வரை நீடித்தது.