நீங்கள் தேடியது "Bharathi Panchali"

புதுச்சேரி அரசை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் நூதனப் போராட்டம்
28 March 2019 9:33 AM GMT

புதுச்சேரி அரசை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் நூதனப் போராட்டம்

2018-ஆம் ஆண்டிற்கான போனசை உடனே வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்