நீங்கள் தேடியது "Bakrid Date Announced"

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை - தலைமை ஹாஜி அறிவிப்பு
3 Aug 2019 7:58 AM GMT

ஆகஸ்ட் 12 ஆம் தேதி பக்ரீத் பண்டிகை - தலைமை ஹாஜி அறிவிப்பு

பக்ரீத் பண்டிகை, வரும் 12 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும் என தமிழக அரசின் தலைமை ஹாஜி அறிவித்துள்ளார்.