நீங்கள் தேடியது "Athletics Championships"

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - தொடர் ஓட்டத்தில் அமெரிக்காவுக்கு தங்கம்
7 Oct 2019 10:22 AM GMT

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - தொடர் ஓட்டத்தில் அமெரிக்காவுக்கு தங்கம்

உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் தொடர் ஒட்டத்தில் ஆடவர் பிரிவிலும், பெண்கள் பிரிவிலும் அமெரிக்கா தங்கம் வென்றது.