நீங்கள் தேடியது "Air Polution"

சுற்றுசூழலை பாதுகாக்க குதிரையில் பள்ளிக்கு பயணம்
13 Dec 2019 1:01 PM GMT

சுற்றுசூழலை பாதுகாக்க குதிரையில் பள்ளிக்கு பயணம்

மணப்பாறை அருகே சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வுக்காக இரண்டு மாணவர்கள் தினமும் பள்ளிக்கு குதிரையில் சென்று வருகின்றனர்.