நீங்கள் தேடியது "Adhar Link With Voter ID"

வாக்காளர் அட்டை-ஆதார் இணைக்கும் திட்டம் : மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது - மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு
4 Aug 2021 10:48 AM GMT

வாக்காளர் அட்டை-ஆதார் இணைக்கும் திட்டம் : "மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளது" - மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு

வாக்காளர் அடையாள அட்டையை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கும் திட்டம், தற்போது மத்திய அரசின் பரிசீலனையில் உள்ளதாக மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார்.