நீங்கள் தேடியது "Actor Sathyaraja"

அரசியல் சம்மந்தமாக எந்த கனவும் இல்லை - மிரட்ட வேண்டாம் - நடிகர் சத்யராஜ்
10 April 2018 7:01 AM GMT

"அரசியல் சம்மந்தமாக எந்த கனவும் இல்லை - மிரட்ட வேண்டாம்" - நடிகர் சத்யராஜ்

"40 ஆண்டாக நடிகனாக இருந்த எனக்கு நடிகனின் மனநிலை தெரியும்" "போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும் தகுதி எனக்கு இல்லை" - நடிகர் சத்யராஜ்