போர்ச்சூழலுக்கு நடுவிலும் ஆஃப்கன் மாணவிகள் அற்புதமான சாதனை...

போர் மேகம் சூழ்ந்த ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து, தடைகளைத் தாண்டி விவசாயிகளுக்கு உதவும் ரோபோட் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார்.
போர்ச்சூழலுக்கு நடுவிலும் ஆஃப்கன் மாணவிகள் அற்புதமான சாதனை...
x
போர் மேகம் சூழ்ந்த ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து, தடைகளைத் தாண்டி விவசாயிகளுக்கு உதவும் ரோபோட் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்