பிரதமர் மோடி ஒருநாள் பயணமாக ரஷ்யா புறப்பட்டுச் சென்றார்,அதிபர் புடினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை

பிரதமர் மோடி ஒருநாள் பயணமாக ரஷ்யா புறப்பட்டுச் சென்றார்,அதிபர் புடினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை
பிரதமர் மோடி ஒருநாள் பயணமாக ரஷ்யா புறப்பட்டுச் சென்றார்,அதிபர் புடினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை
x
பிரதமர் மோடி ஒருநாள் பயணமாக ரஷ்யா புறப்பட்டுச் சென்றார்,அதிபர் புடினை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை

Next Story

மேலும் செய்திகள்