வண்டலூர் பூங்காவில் சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், புலிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை

வண்டலூர் பூங்காவில் சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், புலிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை
x
வண்டலூர் பூங்காவில் சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், புலிகளுக்கு கொரோனா பாதிப்பு இல்லை

கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளில் தெரிய வந்தததாக பூங்கா இயக்குநர் தகவல்

வண்டலூரில் பூங்காவில் ஊழியர்கள் 76 பேருக்கு கொரனோ பாதிப்பு ஏற்பட்டது

கடந்த 17ஆம் தேதியிலிருந்து பூங்கா மூடப்பட்டுள்ளது

பூங்காவில் உள்ள விலங்குகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை - கொரோனா இல்லை என முடிவு

Next Story

மேலும் செய்திகள்