"மணிமண்டபம் திறப்பு விழாவிற்கு வருபவர்களுக்கு வசதிகள்"

டாக்டர் பா. சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தரும் அனைவருக்கும் தேவையான தங்குமிடம், உணவு , குடிநீர் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என்று சிவந்தி ஆதித்தனார் நற்பணி மன்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மணிமண்டபம் திறப்பு விழாவிற்கு வருபவர்களுக்கு வசதிகள்
x
டாக்டர் பா. சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தரும் அனைவருக்கும் தேவையான தங்குமிடம், உணவு , குடிநீர் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என்று சிவந்தி ஆதித்தனார் நற்பணி மன்ற நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்