தேனி ஸ்ரீரங்கபுரத்தில் குலுக்கல் முறையில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்வு

தேனி ஸ்ரீரங்கபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 8 வார்டுகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
தேனி ஸ்ரீரங்கபுரத்தில் குலுக்கல் முறையில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்வு
x
தேனி ஸ்ரீரங்கபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 8 வார்டுகளுக்கு குலுக்கல் முறையில் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். 

Next Story

மேலும் செய்திகள்