நீண்ட நாள் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி - வெள்ளி வென்ற தருணின் சகோதரி மகிழ்ச்சி

வெள்ளி வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது
நீண்ட நாள் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி - வெள்ளி வென்ற தருணின் சகோதரி மகிழ்ச்சி
x
சத்யா, தருணின் சகோதரி

"நீண்ட நாள் உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி"
"வெள்ளி வென்றது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது"

பூங்கோடி, தருணின் அம்மா

"காலையும், மாலையும் பயிற்சி மேற்கொண்டான்"
"எங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது"

பூபதி, தருணின் தாய்மாமா

"விரைவில் தங்க பதக்கம் வெல்வான்"

Next Story

மேலும் செய்திகள்