"தமிழகத்தில் தான் பேச்சுரிமையும் கருத்துரிமையும் உள்ளது" - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி

தமிழகத்தில் தான் பேச்சுரிமையும் கருத்துரிமையும் உள்ளது என்றும் அதனால் தான் கருணாஸ் மட்டுமல்லாது அனைவராலும் பேசமுடிகிறது - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி
தமிழகத்தில் தான் பேச்சுரிமையும் கருத்துரிமையும் உள்ளது - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி
x
தமிழகத்தில் தான் பேச்சுரிமையும் கருத்துரிமையும் உள்ளது என்றும் அதனால் தான்  கருணாஸ் மட்டுமல்லாது அனைவராலும்  பேசமுடிகிறது பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி கூறியுள்ளார். 


Next Story

மேலும் செய்திகள்