கிழக்கு லடாக்கில் நிலவும் சூழல் என்ன...? - கள நிலவரத்தை விவரிக்கும் செய்தி தொகுப்பு

கிழக்கு லடாக்கில் இந்திய - சீன ராணுவம் இடையே மோதல் நடைபெற்று ஓராண்டு ஆகும் நிலையில்... அங்கிருக்கும் சூழல் குறித்து விவரிக்கிறது பிபிசியின் இந்த செய்தி தொகுப்பு...
கிழக்கு லடாக்கில் நிலவும் சூழல் என்ன...? - கள நிலவரத்தை விவரிக்கும் செய்தி தொகுப்பு
x
கிழக்கு லடாக்கில் இந்திய - சீன ராணுவம் இடையே மோதல் நடைபெற்று ஓராண்டு ஆகும் நிலையில்... அங்கிருக்கும் சூழல் குறித்து விவரிக்கிறது பிபிசியின் இந்த செய்தி தொகுப்பு...


Next Story

மேலும் செய்திகள்