இ.பி.எப். கணக்குகளை ஆதாருடன் இணைக்க கெடு.. ஜூன் 1க்குள் இணைக்காவிட்டால் ஏற்படும் இழப்பு

தொழிலாளர் வைப்பு நிதி எனப்படும் இ.பி.எப் கணக்குகளை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க ஜூன் ஒன்று தான் கடை தேசியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
x
இ.பி.எப். கணக்குகளை ஆதாருடன் இணைக்க கெடு.. ஜூன் 1க்குள் இணைக்காவிட்டால் ஏற்படும் இழப்பு 

தொழிலாளர் வைப்பு நிதி எனப்படும் இ.பி.எப் கணக்குகளை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்க ஜூன் ஒன்று தான் கடை தேசியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார எண்ணுடன் இணைக்காவிட்டால் ஏற்பட உள்ள விளைவுகள் பற்றி ஒரு தொகுப்பு

Next Story

மேலும் செய்திகள்