நீங்கள் தேடியது "world Danger Race"

அபாயகரமான மலையில் ஓட்ட பந்தயம்
30 July 2018 10:34 AM GMT

அபாயகரமான மலையில் ஓட்ட பந்தயம்

போலிவியாவின் லா பாஸ் நகரில், 7 வது ஆண்டாக "போலிவியன் ஸ்கை ரேஸ்" எனப்படும் ஓட்ட பந்தயம் அரங்கேறியது.