நீங்கள் தேடியது "VOC"

வ.உ.சி.மார்க்கெட் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு
28 Dec 2018 12:54 PM GMT

வ.உ.சி.மார்க்கெட் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு

தூத்துக்குடி வ.உ.சி.மார்க்கெட் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்திற்கு வியாபாரிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.