நீங்கள் தேடியது "Trichy Theft Case"

அடித்தால் செத்துவிடுவேன், பிறகு உங்கள் இஷ்டம் - கொள்ளையன் முருகன்
29 Nov 2019 8:11 PM GMT

"அடித்தால் செத்துவிடுவேன், பிறகு உங்கள் இஷ்டம்" - கொள்ளையன் முருகன்

பெங்களூருவில் சரண் அடைந்தது ஏன் என்றும் நகைகளை எங்கே , யாரிடம் கொடுத்தேன் என்றும் முருகன் சுவாராஸ்யமான தகவல்களை தெரிவித்துள்ளான்.