நீங்கள் தேடியது "Traditional Food Exhibition"

சேலத்தில் பாரம்பரிய உணவுப்பொருள் கண்காட்சி
22 Dec 2018 2:02 PM GMT

சேலத்தில் பாரம்பரிய உணவுப்பொருள் கண்காட்சி

சேலத்தில் நடைபெற்ற புத்தாக்க பயிற்சியில், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் தயாரித்த ஊட்டச்சத்து நிறைந்த விதவிதமான பாரம்பரிய உணவுப்பொருட்கள் கண்காட்சி இடம் பெற்றது.