நீங்கள் தேடியது "table"

4 நிமிட​ங்களில் தனிம அட்டவணையை வரிசைப்படுத்தி சாதனை நிகழ்த்திய மாணவன்
13 Sep 2019 5:21 AM GMT

4 நிமிட​ங்களில் தனிம அட்டவணையை வரிசைப்படுத்தி சாதனை நிகழ்த்திய மாணவன்

நோபிள் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ஜீவாவிற்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

ஆசிய விளையாட்டு போட்டி : 8-வது இடத்தில் இந்தியா
28 Aug 2018 4:29 PM GMT

ஆசிய விளையாட்டு போட்டி : 8-வது இடத்தில் இந்தியா

ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் 9 தங்கம், 19 வெள்ளி, 22 வெண்கலம் என மொத்தம் 50 பதக்கங்களுடன் பட்டியலில், இந்தியா 8-வது இடத்தில் உள்ளது.