நீங்கள் தேடியது "Students Opinion on School Reopen"

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பள்ளிக்கு வந்த மாணவ, மாணவிகளின் மனநிலை என்ன..?
1 Sep 2021 8:17 AM GMT

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பள்ளிக்கு வந்த மாணவ, மாணவிகளின் மனநிலை என்ன..?

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பள்ளிக்கு வந்த மாணவ, மாணவிகளின் மனநிலை என்ன என்பதை தற்போது கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்...