நீங்கள் தேடியது "Schools Opens Till May 13"

மே 13 ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் செயல்படும் - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு
3 March 2022 2:41 AM GMT

"மே 13 ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் செயல்படும்" - பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு

1 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு மே 13 ஆம் தேதி வரை பள்ளிகள் செயல்படும்