நீங்கள் தேடியது "Santha Linga Swamy Adigalar"

சாந்த லிங்க ராமசாமி அடிகளார் காலமானார்
1 Sep 2018 2:48 AM GMT

சாந்த லிங்க ராமசாமி அடிகளார் காலமானார்

கோவை பேரூர் ஆதீனம் தவத்திரு சாந்தலிங்க ராமசாமி அடிகளார் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காலமானார்.