நீங்கள் தேடியது "Rankings"

பள்ளிக்கல்வி தரவரிசை - தமிழ்நாடு முதலிடம்
6 Jun 2021 11:10 AM GMT

பள்ளிக்கல்வி தரவரிசை - தமிழ்நாடு முதலிடம்

பள்ளிக் கல்விக்கான தரவரிசை குறியீட்டில் தமிழ்நாடு,பஞ்சாப், சண்டிகர் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள், அதிக தரவரிசை பெற்று முதலிடத்தில் இருப்பதாக,மத்திய கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை : பேட்டிங்கில் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடம்
13 Nov 2018 4:36 PM GMT

ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை : பேட்டிங்கில் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடம்

ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட் தரவரிசை : பேட்டிங்கில் விராட் கோலி தொடர்ந்து முதலிடம்