நீங்கள் தேடியது "Ramazan 2019"

ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆட்டு சந்தை : ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை
1 Jun 2019 3:39 AM GMT

ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆட்டு சந்தை : ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை

கிருஷ்ணகிரி குந்தாரபள்ளி ஆட்டு சந்தையில் ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனையானது