நீங்கள் தேடியது "Prisoners Life"

சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்டே கைதிகளுக்கு சிறையில் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டது - சி.வி சண்முகம்
16 Sep 2018 7:13 AM GMT

சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்டே கைதிகளுக்கு சிறையில் வசதிகள் செய்து தரப்பட்டது - சி.வி சண்முகம்

சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்டே கைதிகளுக்கு சிறையில் வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் சிவி சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.