நீங்கள் தேடியது "plastic bottles"

பிளாஸ்டிக் தடை - குளிர்பான நிறுவனங்கள் புதிய வியூகம்
21 July 2018 6:41 AM GMT

பிளாஸ்டிக் தடை - குளிர்பான நிறுவனங்கள் புதிய வியூகம்

காலியான குளிர்பான பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை திரும்பி கொடுத்தால், விலைக்கு வாங்கி கொள்வதாக குளிர்பான நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.