நீங்கள் தேடியது "Pencil"

பென்சில் முனையில் சிறிய அளவிலான சிற்பங்கள் : சாதனை  இளைஞருக்கு விருது
18 Oct 2018 11:13 AM GMT

பென்சில் முனையில் சிறிய அளவிலான சிற்பங்கள் : சாதனை இளைஞருக்கு விருது

பென்சில் முனையில், மிக சிறிய அளவிலான சிற்பங்களை வடித்த தஞ்சாவூர் இளைஞருக்கு தனியார் நிறுவனம் ஒன்று விருது வழங்கி கவுரவித்துள்ளது.