நீங்கள் தேடியது "Overpass"

ஆபத்தை உணர்ந்தும் தண்டவாளத்தை கடக்கும் மக்கள்
3 Aug 2018 9:39 AM GMT

ஆபத்தை உணர்ந்தும் தண்டவாளத்தை கடக்கும் மக்கள்

சேலத்தில் மேம்பாலம் இருந்தும் ரயில் தண்டவாளத்தை பொதுமக்கள் கடப்பதால் அதிக அளவில் விபத்துக்கள் நடக்கின்றன.