நீங்கள் தேடியது "organised"

இந்து, முஸ்லீம் இணைந்து நடத்தும் ராமலீலா நாடகம்...
16 Oct 2018 9:03 AM GMT

இந்து, முஸ்லீம் இணைந்து நடத்தும் 'ராமலீலா' நாடகம்...

உத்தரப்பிரதேசத்தில் மூன்று தலைமுறைகளாக நவராத்திரியின் போது 'ராமலீலா' நாடகத்தை முஸ்லீம் குடும்பத்தினர் நடத்தி வருவதை பதிவு செய்கிறது