நீங்கள் தேடியது "G7 Meeting England sea protest"

உலக தலைவர்களின் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் கடற்கரையில்  நூற்றுக்கணக்கான கடல் ஆர்வலர்கள் போராட்டம்
13 Jun 2021 3:27 AM GMT

உலக தலைவர்களின் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில் கடற்கரையில் நூற்றுக்கணக்கான கடல் ஆர்வலர்கள் போராட்டம்

உலக தலைவர்களின் கவனம் ஈர்க்கும் வகையில், இங்கிலாந்து கடற்கரையில் நூற்றுக்கணக்கான கடல் ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.