நீங்கள் தேடியது "Fight between Father And son"

சொத்து தகராறு : தந்தையின் கண்ணை மகனே தோண்டி எடுத்த கொடூரம்
29 Aug 2018 5:49 AM GMT

சொத்து தகராறு : தந்தையின் கண்ணை மகனே தோண்டி எடுத்த கொடூரம்

குடும்ப சொத்தை தன் பெயருக்கு எழுதிக் கொடுக்காத ஆத்திரத்தில் தந்தையின் கண்ணை மகனே தோண்டியெடுத்த அதிர வைக்கும் சம்பவம் பெங்களூருவில் நடந்துள்ளது.