நீங்கள் தேடியது "Egg Vaccine"

கோழி முட்டையில் இருந்து கோவிட் தடுப்பூசி | #ThanthiTv
8 Feb 2022 10:17 AM GMT

கோழி முட்டையில் இருந்து கோவிட் தடுப்பூசி | #ThanthiTv

பிரேசில், வியட்நாம், தாய்லாந்த் போன்ற நாடுகளில் Flu காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசி, கோழி முட்டைகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது.