நீங்கள் தேடியது "Deaputy Cheif Comissioner"

19 ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரிகள் மாற்றம் : தமிழக அரசு நடவடிக்கை
27 July 2018 3:40 AM GMT

19 ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரிகள் மாற்றம் : தமிழக அரசு நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் 19 ஐ.பி.எஸ்.அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.