நீங்கள் தேடியது "China city"

வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் சீன நகரம் : குளிர்கால சாகச விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் மக்கள்
29 Jan 2019 10:37 AM GMT

வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் சீன நகரம் : குளிர்கால சாகச விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்டும் மக்கள்

சீனாவில் உள்ள ஹார்பின் நகரில் நடைபெற்று வரும் பனித் திருவிழாவை காண சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்துள்ளனர்.