நீங்கள் தேடியது "Aka.Sudhir.Makkar.Media"

மீண்டும் ஊடகங்களின் பார்வையை ஈர்த்துள்ள தங்கசாமியார்
3 Aug 2018 7:29 AM GMT

மீண்டும் ஊடகங்களின் பார்வையை ஈர்த்துள்ள தங்கசாமியார்

கடந்த கும்பமேளாவின் போது கிலோ கணக்கில் கழுத்தில் நகை அணிந்தபடி வலம் வந்த சாமியார் ஊடகங்களின் பார்வையை ஈர்த்தார்.