நீங்கள் தேடியது "10th Std Exam"

10-ஆம்  வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள்... விவரம் அளிக்காத பள்ளிகளின் பட்டியல் வெளியீடு
4 Jan 2020 10:57 PM GMT

10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள்... விவரம் அளிக்காத பள்ளிகளின் பட்டியல் வெளியீடு

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்களின் விவரங்களை தராத 250 பள்ளிகளின் பட்டியலை பொது தேர்வுத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.